.

blog-indonesia.comWelcome to Smart Alzind Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CI-BI)

Sunday, October 23, 2011

Doa Sehari hari

Al Fatikhah ……

Ya Allah, Ampunilah segala dosa dan kekhilafan ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Terimalah segala amal baik ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Jauhkanlah dari fitnah dan rasa susah, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Jauhkanlah dari siksa api neraka dan masukkanlah ke dalam surgaMU, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Berikanlah kemudahan kemudahan untuk menyelesaikan persoalan hidup ini dengan baik, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Berikanlah kesejahteraan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Berikanlah kehormatan dan kewibawaan, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Berikanlah rumah yang banyak dan perusahaan yang besar, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Berikanlah kekayaan harta benda yang berkah dan sikap yang dapat bersedekah, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Berikanlah jiwa yang mudah bersyukur dan jiwa yang tak sombong, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Berikanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Berikanlah keselamatan lahir batin dan keselamatan dunia akhirat, bagi ku, anak istriku dan kedua orangtuaku

Ya Allah, Rukunkanlah kami dengan para tetangga kami, sahabat kami dan kerabat kami

Ya Allah, Bimbinglah kami dalam menjalani hidup ini dan kuatkanlah iman dan islam kami

Ya Allah, hanya Engkaulah tempat kami meminta dan hanya Engkaulah yang dapat mengabulkan permintaan kami

Ya Allah, Kabulkanlah dan ridoilah Doa kami ini

Robana atina fiddunya hasanah, wafil akhiroti khasanah waqina adzabanar

Subhana robika robil izati ama yasifun wasalamun alal mursalin wal hamdulillah hirobil alamin

No comments: